Statistik Perkara

KEADAAN PERKARA TAHUN 2024

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

188

328

516

270

233

FEBRUARI

232

217

449

215

234

MARET

234

170

404

206

198

APRIL

0

0

0

0

0

MEI

0

0

0

0

0

JUNI

0

0

0

0

0

JULI

0

0

0

0

0

AGUSTUS

0

0

0

0

0

SEPTEMBER

0

0

0

0

0

OKTOBER

0

0

0

0

0

NOVEMBER

0

0

0

0

0

DESEMBER

0

0

0

0

0

JUMLAH

0

0

0

0

0

 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2023

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

146

401

547

244

303

FEBRUARI

303

240

543

311

232

MARET

232

208

440

208

232

APRIL

232

117

349

135

214

MEI

214

501

715

343

372

JUNI

372

212

584

333

351

JULI

351

283

634

245

245

AGUSTUS

245

272

519

290

271

SEPTEMBER

271

227

498

229

269

OKTOBER

269

260

529

272

257

NOVEMBER

257

249

509

257

249

DESEMBER

249

132

381

185

188

JUMLAH

3.077

3.102

6.179

3.060

3.119

 

 KEADAAN PERKARA TAHUN 2022

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

193

393

586

280

306

FEBRUARI

306

232

538

213

325

MARET

325

220

545

305

240

APRIL

240

154

394

182

212

MEI

212

402

614

172

442

JUNI

442

334

776

436

325

JULI

340

236

576

267

309

AGUSTUS

309

274

583

261

322

SEPTEMBER

322

262

584

288

295

OKTOBER

295

237 532 279 254

NOVEMBER

254

256 510 269 241

DESEMBER

241

 161 412 256 146

JUMLAH

254

3.000

3.254

2.952

241

 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2021

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

262

456

718

324

394

FEBRUARI

394

258

652

319

333

MARET

333

327

660

291

369

APRIL

369

222

591

271

320

MEI

320

285

605

144

461

JUNI

461

354

815

390

425

JULI

425

141

566

116

450

JUNI

461

354

815

390

425

SEPTEMBER

367

294

661

344

317

OKTOBER

317

266

583

266

317

NOVEMBER

317

 249  566  271  295

DESEMBER

295

 169  464  271  193

JUMLAH

262

3.312

3.574

3.381

193

 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

480

379

859

323

536

FEBRUARI

536

266

802

334

468

MARET

468

235

703

313

390

APRIL

390

136

526

136

390

MEI

390

89

479

120

359

JULI

379

388

767

394

373

AGUSTUS

373

330

703

272

431

SEPTEMBER

431

333

764

379

385

OKTOBER

385

262

647

249

398

NOVEMBER

398

268

666

262

404

DESEMBER

404

165

569

307

262

JUMLAH

480

3.252

3.732

3.470

262