Statistik Perkara

 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2021

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

262

456

718

324

394

FEBRUARI

394

258

652

319

333

MARET

333

327

660

291

369

APRIL

369

222

591

271

320

MEI

320

285

605

144

461

JUNI

461

354

815

390

425

JULI

425

141

566

116

450

AGUSTUS

450

291

741

374

367

SEPTEMBER

367

294

661

344

317

OKTOBER

317

266

583

266

317

NOVEMBER

       

DESEMBER

       

JUMLAH

262

2.894

3.160

2.572

317

 

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

480

379

859

323

536

FEBRUARI

536

266

802

334

468

MARET

468

235

703

313

390

APRIL

390

136

526

136

390

MEI

390

89

479

120

359

JUNI

359

401

760

381

379

JULI

379

388

767

394

373

AGUSTUS

373

330

703

272

431

SEPTEMBER

431

333

764

379

385

OKTOBER

385

262

647

249

398

NOVEMBER

398

268

666

262

404

DESEMBER

404

165

569

307

262

JUMLAH

480

3.252

3.732

3.470

262