PROFIL HAKIM

Profil Hakim

 01 Nama : Dr. Drs. H. MASDUQI, SH., MH.
NIP
:
195611121987031002
Tempat/Tgl, Lahir
:
Kendal, 12 November 1956
Jabatan : Ketua Pengadilan/Hakim Utama Muda
T.M.T Jabatan : 12 September 2017
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Riwayat Pendidikan
SD
MI
1970
SLTP
PHIN
1974
SLTA
PGAN 4 TAHUN
1977
S1
Syaiah Agama Islam, IAIN WALISONGO, SEMARANG
1985
S1
Hukum Ke