JURUSITA JURUSITA PENGGANTI

Jurusita/Jurusita Pengganti

 21 Nama : Solikhin
NIP
:
196506061995031001
Tempat/Tgl, Lahir
:
Kebumen, 06 Juni 1965
Jabatan : Jurusita
T.M.T Jabatan : 01 Januari 2010
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Riwayat Pendidikan