Statistik Perkara

KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

480

379

859

323

536

FEBRUARI

536

266

802

334

468

MARET

468

235

703

313

390

APRIL

390

136

526

136

390

MEI

390

89

479

120

359

JUNI

359

401

760

381

379

JULI

379

388

767

394

373

AGUSTUS

373

330

703

272

431

SEPTEMBER

431

333

764

379

385

OKTOBER

385

262

647

249

398

NOVEMBER

398

268

666

263

403

DESEMBER

403

165

568

307

261

JUMLAH

480

3.252

3.732

3.471

261

BULAN

SISA AWAL

PERKARA MASUK

JUMLAH BEBAN

PERKARA YG DIPUTUS

SISA PERKARA

JANUARI

480

379

859

323

536

FEBRUARI

536

266

802

334

468

MARET

468

235

703

313

390

APRIL

390

136

526

136

390

MEI

390

89

479

120

359

JUNI

359

401

760

381

379

JULI

379

388

767

394

373

AGUSTUS

373

330

703

272

431

SEPTEMBER

431

333

764

379

385

OKTOBER

385

262

647

249

398

NOVEMBER

398

268

666

263

403

DESEMBER

403

165

568

307

261

JUMLAH

480

3.252

3.732

3.471

261