Permohonan Ahli Waris

 PERSYARATAN PENDAFTARAN : P3HP (PERMOHONAN AHLI WARIS)

 

1. Surat permohonan (7 rangkap)
2. Fotocopy KTP para Pemohon (Ahli Waris) menggunakan Kertas A4
3. Fotocopy Akta kematian menggunakan Kertas A4
4. Surat keterangan ahli waris / Silsilah ahli waris (desa)
5. Surat pengantar dari desa
6. Fotocopy Keperluan pembuatan ahli waris (bukti-bukti: ) menggunakan Kertas A4
7. Fotocopy Kartu Keluarga (yang meninggal) menggunakan Kertas A4
8. Fotocopy Buku Nikah (yang meninggal) menggunakan Kertas A4
9. CD Softcopy Surat permohonan (1 buah)
10. Membayar panjar biaya perkara