Harta Bersama

 PERSYARATAN PENDAFTARAN : HARTA BERSAMA

 

1. Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar)
2. Fotocopy Akta Cerai (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
3. Fotocopy surat-surat tentang harta bersama (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4